| Chinese |
| English |
| Danish |

Jimbut har i alt 2 blog på kinesisk: den ene er i Sina, og den anden er i Tianya

Skype: jimbut